Bezpečnost provozu a nízká poruchovost

Provádíme pravidelné periodické revize elektro technologií dle zákona, pokynů výrobců a potřeb provozu. Kontrolujeme bezchybnou funkčnost elektro technologií zajišťujících ochranu před vniknutím cizích osob, neoprávněným pohybem cizích osob, včasnou indikaci před rozsáhlým požárem, únikem plynu a vod.

sídlo
MARCO-CZECH s.r.o.
9. května 100
250 73 Jenštejn

kontakt
t:  +420 222 550 031
f:  +420 222 550 032
w: marco-czech.cz

hot-line
m: +420 603 297 389
f:   +420 222 550 032
e:   servis@m-c.cz